ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowy Testowy Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Pierwszy poziom

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Co to jest RODO?
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. od tego dnia nasz Urząd przestrzega zasad określonych w RODO.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy ........................................................ Z administratorem można kontaktować się osobiście lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest ................................................................... Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, lub innej osoby fizycznej,
  • jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • jest to niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy.
 4. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
  • przepisy prawa (art. 6 ust. 1c i e RODO) – ustawy i inne akty prawne,
  • Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO)  – np. pobierana przy okazji przetwarzania Państwa wizerunku lub innych danych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa;

   Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie niektórych danych jest obowiązkiem ustawowym (wynika z odrębnych przepisów), a podanie części danych (gdy prosimy Państwa o zgodę na ich przetwarzanie) jest dobrowolne.
    
 5. Odbiorcą danych osobowych będą:
uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne konieczne do realizacji zadań lub realizacji umów.podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania. Następnie wraz z datą ustania potrzeby zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa  obowiązującymi w tym zakresie.Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Nowy BIP Testowy O6
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
OsWytwInf
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
OsOdpTreść
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-12 15:40:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-16 14:49:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-16 14:49:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »